lvs788viet có giá bao nhiêu cho mỗi credit ( điểm ) chơi ?

  Hỏi đáp

Đặt cược bằng điểm, không trực tiếp bằng VND, với giá quy đổi linh động từ 20-100k cho mỗi điểm.

Nếu bạn chọn mức giá 100k cho 1 điểm. Bạn nạp 1 triệu đồng, bạn có 10 điểm để chơi.

+ Chương trình khuyến mãi cho từng mức giá đối với bong88

Làm tròn Credit mỗi ngày <=0.5 làm tròn lên
vd: 5.8 tròn 6
>0.5 làm tròn xuống
vd: 5.2 tròn 5